Připravujeme: Chochola - Art - Photo - Archive Colonial & Gallery

Obchod a galerie se zastoupením veškerých tiskovin a nabídkou fotografií a archiválií

 kontaktujte nás k individuální schůzce
 contact us for individual appointment

 

Adresa / Adress:
Slezská 985/29
Praha 3
130 00
Czech republic

marekchochola@volny.cz

Tel.:

+420776169214

 

 

Publikování obsahu, fotografií nebo jejich částí podléhá autorskému zákonu a je zapovězeno bez předchozího souhlasu autora.

http://www.vaclavchochola.cz, Autor © Archiv B&M Chochola